DFS Kalinka

Dětský folklorní soubor Kalinka byl založen v srpnu 2003. Za 12 let prošlo souborem mnoho dětí a většina je Kalince věrná dodnes. Skupinky, ve kterých děti nacvičují zpěv, rytmus, různé taneční kroky, ale hlavně vztah k folklóru a k lidové tradici, se během fungování několikrát změnily. V současné době má Kalinka 2 fungující skupinky:

Skupinka nejmenších dětí od 3 do 7 let
– zkoušky: každý pátek od 17.00. do 18.00 h
– vedoucí: Eva Palánková, Eva Obdržálková

Starší skupina (děti školního věku)
– zkoušky: každý pátek od 16.00 do 17.00 h
– vedoucí: Miroslava Maňásková

Organizační vedoucí: Eva Obdržálková, Martina Palánková
Kontakt: fskalinka@seznam.cz