DFS Kalinka

Dětský folklorní soubor Kalinka byl založen v srpnu 2003. Za 12 let prošlo souborem mnoho dětí a většina je Kalince věrná dodnes. Skupinky, ve kterých děti nacvičují zpěv, rytmus, různé taneční kroky, ale hlavně vztah k folklóru a k lidové tradici, se během fungování několikrát změnily.

Ve školním roce má Kalinka 3 skupinky:

Kalinečka – nejmenší děti od 3 do 7 let
– zkoušky: každý pátek od 17:00 do 18:00
– vedoucí: Eva Palánková, Eva Obdržálková

střední Kalinka – děti od 2. do 5. třídy
– zkoušky: každý pátek od 16:00 do 17:00
– vedoucí: Miroslava Maňásková

velká Kalinka (přípravka Kaliny) – děti od 6. do 9. třídy
– zkoušky: každé pondělí od 16:00 do 17:00 (lichý týden do 18:00)
– vedoucí: Miroslava Maňásková

Organizační vedoucí: Eva Obdržálková, Martina Palánková
Kontakt: fskalinka@seznam.cz, tel. 723 556 432 (M. Maňásková)